Indbrud i virksomheden betyder store tab

Indbrud og tyveri har store omkostninger for de fleste virksomheder. Ofte bliver der ikke bare stjålet varer ved et indbrud, der bliver også udøvet hærværk. I værste tilfælde må virksomheden lukke i en periode, og de tab, det medfører, kan være vanskelige at forsikre sig mod. Det er derfor lige så vigtigt at sikre virksomheden mod indbrud som at forsikre den mod de tab et indbrud giver.

 

Overvågning af virksomheden

 

Forsikringsselskabet stiller krav til tyverisikringen

Forsikringsselskaberne stiller en række krav, når du skal forsikre din virksomhed. Forsikringskravene udmønter sig i et sikringsniveau - og dit sikringsniveau er et udtryk for den risiko, din virksomhed har for indbrud.

Dit niveau fastlægges ud fra de varer, du har til salg og værdien af disse varer, samt af det it-udstyr du selv bruger i virksomheden. Jo mere attraktive dine varer er for indbrudstyve og jo større koncentration af attraktive varer, des bedre indbrudssikring kræver forsikringen.

Sikringsniveauet står i forsikringspolicen

Der er i alt seks sikringsniveauer, og hvert niveau beskriver nøje, hvilke krav der er til låse, forstærkninger af bygningsdele, sikringsgitre, elektronisk alarmovervågning og videoovervågning. Sikringsniveau 10 er det laveste niveau, og sikringsniveau 60 er det højeste. Sikringsniveauerne administreres af Forsikring & Pension.

Virksomhedens sikringsniveau står i policen og er angivet som et tal, 10-60, og et bogstav S, C eller O, der er en angivelse af sikringsmetoden: Skalsikring, Cellesikring eller Objektsikring.

 

Indbrud kan betyde store skader og tab i virksomheden

Vælg en certificeret låsesmed

I forsikringsbetingelserne refereres der i stigende grad til, at man vælger installatører, der er akkrediteret certificeret. Specielt i relation til de seks fælles sikringsniveauer 10-60, er der krav om anvendelse af installatører, der er registret af Forsikring & Pension og det kræver, at installatøren er certificeret. Låseteknik A/S er certificeret inden for alle tre områder: AIA-anlæg (indbrudsalarmer), ITV-anlæg (overvågning) og Mekanisk sikring.

Overhold forsikringskravene og få fuld erstatning

Det er afgørende for virksomhedens mulighed for fuld erstatning i tilfælde af indbrud, at kravene fra forsikringsselskabet er overholdt. Læs mere om, hvordan du bliver sikker på at få erstatning efter indbrud i folderen Sikringsniveauet skal passe til risikoen fra Forsikring og Pension.

 

Kontakt os på 70 20 32 33 eller info@stop-tyven.nu hvis du har spørgsmål omkring indbrudssikring af din virksomhed eller har brug for rådgivning om, hvad du skal gøre for at leve op til forsikringsselskabets sikringskrav til din virksomhed.

 

Kontakt

Ring til os på 70 20 32 33 eller udfyld formularen herunder, så kontakter vi dig hurtigst muligt.

Er det nemt for tyven at bryde ind hos dig?

Få et gratis og uforpligtende tjek af din bolig i dag